اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

برندگان مسابقه پيامكي بهمن ماه

 

 

احترام آزادي از كرمانشاه

3949***0936


 

سكينه پور قادر از تهران

0170***0990


 

پروين حسنلو از زنجان

2542***0914


 

منيژه صفري از قم

6335***0990


 

الهه نجفي از كرمان (قلعه گنج)

7044***0921