اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

5990 * * * 0918

آقای ایرج یار محمدی از همدان (ملایر)


5315 * * * 0914

خانم رخشنده کریم پور از آذربایجان شرقی


7074 * * * 0903

خانم معصومه قنبري از مشهد


8086 * * * 0903

آقای رضا اکبری از مشهد


5841 * * * 0938

خانم اکرم الیاسی از همدان (جورقان)