اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

سوال اول- از لغزش جوانمرد در گذريد زيرا ....

1- جوانمرد اگر بلغزد خداوند او را ياري مي كند.

2- جوانمرد را خدا دستش را گرفته و بالا مي برد.

3- جوانمرد با دست قدرت خدا به مقام عالي مي رسد.

4- جوانمرد نمي لغزد مگر آنكه دست خدا او را بلند مرتبه مي كند.


سوال دوم- با توجه به محتواي تفسيري كدام يك صحيح است؟

1- "غض" به معناي بستن چشم است.

2- "من" در "من ابصارهم" زائد است.

3- آشكار كردن زينت براي مردان سفيه كه ميل جنسي ندارند اشكال ندارد.

4- آشكار كردن لباس هاي زينتي كه در زير چادر است اشكال ندارد.


سوال سوم- جمع كدام يك از صفات رذيله در انسان باعث سوءظن به خداوند مي شود؟

1- حرص، بخل و ترس

2- ترس، بخل و حسادت

3- حسادت، تكبر و حرص

4- تكبر، بخل و ترس


سوال چهارم – موضوع قطعه انتخاب شده از وصيت نامه امام خميني (ره) چيست؟

1- روحانيون ساده لوح

2- شايعه پراكني دشمنان

3- انتقام دشمن از جمهوري اسلامي

4- كمبودها و كاستي ها


سوال پنجم – كدام يك از اشخاص ذيل موجب شدند كه جوانان مجاهدين خلق به مكتب مارکسيسم بپيوندند؟

1- بني صدر

2- بازرگان

3- مريم رجوي

4- مسعود رجوي

 


 

شركت كنندگان توجه نمايند:

1- پاسخ صحيح بايستي به صورت عدد 5 رقمي به سامانه (30002190000535) ارسال شود. ترتيب پاسخ سوالات به ترتيب از چپ به راست مي باشد.

به عنوان مثال : چنانچه پاسخ سوال اول تا پنجم، به ترتيب چنين باشد: 4، 2، 1، 3، 1

(سوال اول گزينه 4)‌ (سوال دوم گزينه 2) (سوال سوم گزينه 1) (سوال چهارم گزينه 3) (سوال پنجم گزينه 1)

مي بايست عدد: 42131 به صورت لاتين ارسال شود.

2- آخرين مهلت ارسال پاسخ پيامكي تا ساعت 24:00 (6 اسفند) مي باشد.