اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

سوالات مسابقه پيامكي از منابع جشنواره در امتداد نور

سري دوم


 

سوال اول- امام راحل در وصيت نامه خود كدام افتخار را بالاتر و والاتر مي داند؟

1- شكست ذلت بار پهلوي
2- امدادهاي غيبي
3- واماندگي و رسوايي آمريكا
4- تشكيل حكومت اسلامي

سوال دوم- با توجه به محتويات مندرج كدام صحيح نيست؟

1- سه چيز كه مردم هر شهري در امور دنيوي و اخروي به آن نياز دارند، فقيه داناي پرهيزكار، فرمانرواي نيكو كار و مرزباناني مورد اعتماد است.
2- و مرا تا وقتى زنده بدار که عمرم در طاعت تو به کار رود، و چون بخواهد عمرم چراگاه شیطان شود جانم را بستان قبل از آنکه دشمنیت به من رو کند.
3- تأييدي كه علم تجربي از دين مي‏كند، اينقدر محدود و يك بعدي است كه در بسياري از مواقع اصل احکام دين را در حجاب مي‌برد.
4- شـك نيست كه خوابهاى مربوط به زندگى گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه هائى كـه انسان در طول زندگى خود ديده است تعبير خاصى ندارند.

سوال سوم- در مورد مجازات كسي كه بدون اجازه در خانه مردم نگاه مي كند كدام مورد بيان نشده است؟

1- در مرتبه اول او را نهی کنند.
2- اگر خودداری نکرد می توانند با سنگ او را دور کنند.
3- اگر منصرف نشد مي توانند چشم او را هدف قرار دهند.
4- اگر باز اصرار داشته باشد با آلات قتاله می توانند از خود و نوامیس خود دفاع کنند.

سوال چهارم- كدام يك از گناهان ذيل در تغيير نعمت و سرعت دادن به عقوبت قوي تر است؟

1- حق الناس
2- ظلم
3- طعنه و تحقير
4- افك و تهمت

سال پنجم- خواب هايي كه در عين حكايت از حوادث آينده بر اثر عوامل خاص ذهني و روحي تغيير شكل يافته و نيازمند تعبير است جز كدام يك از تقسيمات مي باشد؟

1- تقسيم بندي اول
2- تقسيم بندي دوم
3- تقسيم بندي سوم
4- تقسيم بندي چهارم

 

شركت كنندگان توجه نمايند:

1- پاسخ صحيح بايستي به صورت عدد 5 رقمي به سامانه (30002190000535) ارسال شود. ترتيب پاسخ سوالات به ترتيب از چپ به راست مي باشد.

به عنوان مثال : چنانچه پاسخ سوال اول تا پنجم، به ترتيب چنين باشد: 4، 2، 1، 3، 1

(سوال اول گزينه 4)‌ (سوال دوم گزينه 2) (سوال سوم گزينه 1) (سوال چهارم گزينه 3) (سوال پنجم گزينه 1)

مي بايست عدد: 42131 به صورت لاتين ارسال شود.

2- آخرين مهلت ارسال پاسخ پيامكي تا ساعت 24:00 (6 بهمن) مي باشد.