اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

سوالات مسابقه پيامكي از منابع جشنواره در امتداد نور

سري اول


 

سوال اول- امام علي (عليه السلام) علت عفو و چشم پوشي رعيت را چه مي داند؟

1- ضعف ايمان رعيت
2- عدم علم و آگاهي رعيت
3- برتري قدرت حاكم
4- همه موارد

سوال دوم – در خصوص افساد و اضلال گام به گام شيطان، كدام گزينه به ترتيب صحيح مي باشد؟

1- فكر گناه، شركت در مجلس آنها، انجام گناهان صغيره، ارتكاب مصاديق مشكوك و شبهات، معاشرت و دوستى با آلودگان
2- معاشرت و دوستى با آلودگان، شركت در مجلس آنها، فكر گناه، ارتكاب مصاديق مشكوك و شبهات، انجام گناهان صغيره
3- شركت در مجلس آنها، معاشرت و دوستى با آلودگان، فكر گناه، ارتكاب مصاديق مشكوك و شبهات، انجام گناهان صغيره
4- ارتكاب مصاديق مشكوك و شبهات، انجام گناهان صغيره، شركت در مجلس آنها، معاشرت و دوستى با آلودگان، فكر گناه

سوال سوم – كسي را كه نزديكانش واگذارند (رها كنند)،‌........................................................

1- بيگانه او را پذيرا مي گردد.
2- گرگ هاي درنده او را خواهند دريد.
3- قطاع طريق او را مي ربايند.
4- خداوند او را پذيرا مي گردد.

سوال چهارم – خصلتي را كه امام سجاد (عليه السلام) باعث ترغيب درخواست كننده از خدا مي داند چيست؟

1- فزوني نعمت هاي الهي
2- احسان خداوند
3- گزينه هاي الف و ب
4- قصور درخواست كننده

سوال پنجم – مهم ترين نكته اي كه در قطعه در نظر گرفته شده از وصيت نامه امام خميني (ره) مورد تأكيد است، چيست؟

1- پيروي از ولايت فقيه
2- كوتاه كردن دست استعمار و استعمار گران خارجي
3- مبارزه با توطئه هاي داخلي و خارجي
4- برقراري اتحاد و پرهيز از تفرقه

 

شركت كنندگان توجه نمايند:

1- پاسخ صحيح بايستي به صورت عدد 5 رقمي به سامانه (30002190000535) ارسال شود. ترتيب پاسخ سوالات به ترتيب از چپ به راست مي باشد.

به عنوان مثال : چنانچه پاسخ سوال اول تا پنجم، به ترتيب چنين باشد: 4، 2، 1، 3، 1

(سوال اول گزينه 4)‌ (سوال دوم گزينه 2) (سوال سوم گزينه 1) (سوال چهارم گزينه 3) (سوال پنجم گزينه 1)

مي بايست عدد: 42131 به صورت لاتين ارسال شود.

2- اعداد به صورت لاتين (انگليسي) ارسال شود.

2- آخرين مهلت ارسال پاسخ پيامكي تا ساعت 24:00 (6 دي) مي باشد.