اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

زمان و مكان برگزاري مرحله استاني برخي از رشته هاي عملي

جشنواره بزرگ در امتداد نور

 

رديف رشته تاريخ روز مكان مخاطب
1 سخنراني 97/10/27 پنجشنبه

حوزه علميه آيت الله آخوند (ره)

خیابان شهدا - کوچه آخوند

برادران
2 سخنراني 97/10/27 پنجشنبه

حوزه علميه الزهرا (س)

خیابان شهدا - کوچه آخوند

خواهران
3 روش تدريس نوين 97/10/27 پنجشنبه

سالن اجتماعات اداره كل تبليغات اسلامي همدان

میدان باباطاهر خیابان خبرنگار- سازمان تبلیغات اسلامی - طبقه بالا

كليه شركت كنندگان
4 قصه گويي 97/11/4 پنجشنبه

سالن اجتماعات اداره كل تبليغات اسلامي همدان

میدان باباطاهر خیابان خبرنگار- سازمان تبلیغات اسلامی - طبقه بالا

كليه شركت كنندگان
5 نقاشي 97/11/5 جمعه

نماز خانه اداره كل تبليغات اسلامي همدان

میدان باباطاهر خیابان خبرنگار- سازمان تبلیغات اسلامی - طبقه پایین

كليه شركت كنندگان