اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

مراحل ثبت نام

1

مرحله یک

مراجعه به سایت مثانی
2

مرحله دو

بخش جشنواره" در امتداد نور"
3

مرحله سه

انتخاب ثبت نام انفرادی / گروهی
4

مرحله پایان

درج اطلاعات و پرداخت آنلاین