اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

آموزش تفسیر بینات

آموزش تفسیر بینات فرمت گواهینامه‌آموزش ترجمه‌وتفسیر(بینات)
 
آموزش حفظ جزء 30
حفظ جزء 30 فرمت گواهینامه های آموزش حفظ ضمائم
 
آموزش های عمومی قرآن کریم
آموزش عمومی قرائت قرآن كريم فرمت گواهینامه های آموزش قرائات1-3 ضمائم
 
آموزش کارکنان دولت
آموزش قرآن كاركنان دولت فرمها
 
آموزش مفاهیم 1
آموزش مفاهیم1 فرمت گواهینامه آموزش مفاهیم قرآن کریم (سطح 1)
 
حفظ موضوعی
طرح حفظ موضوعی فرمت گواهینامه آموزش حفظ موضوعی
 
طرح نامه روحانیون مستقر