• کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان: از برگزاری «کلاس سبک زندگی اسلامی» در همدان خبر داد.
  •  كارشناس امور قرآني اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان، از برگزاری کلاس «سبک زندگی اسلامی» در همدان، خبر داد.

  •  كارشناس امور قرآني اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان، از آغاز ثبت نام کلاسهای متنوع قرآنی در مراکز قرآنی مردمی همدان، خبر داد.

  •  كارشناس امور قرآني اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان، از آغاز ثبت نام کلاسهای متنوع قرآنی در مراکز قرآنی مردمی همدان، خبر داد.

  •   پیامبر اسلام (ص): بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.

  • امام علی(ع): آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

     

  • امام صادق (ع):هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، عمرش طولانی میشود.

     

اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان

استعداد های قرآنی
 
تفسیر
آموزش تفسیر فرمت گواهینامه آموزش های ترجمه و تفسیر
 
حفظ تخصصی
آموزش تخصصی حفظ قرآن كريم ضمائم

فرمت گواهينامه حفظ   5 جزء

فرمت گواهینامه حفظ تک جزء فرمت گواهینامه حفظ سور منتخب
 
قرائت تخصصی
آموزش تخصصی قرائت 4-7 فرمت گواهینامه های آموزش قرائات 4-7
 
مفاهیم تخصصی
ترجمه و مفاهیم تخصصی فرمت گواهینامه آموزش های ترجمه و مفاهیم قرآن کریم