• کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان: از برگزاری «کلاس سبک زندگی اسلامی» در همدان خبر داد.
  •  كارشناس امور قرآني اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان، از برگزاری کلاس «سبک زندگی اسلامی» در همدان، خبر داد.

  •  كارشناس امور قرآني اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان، از آغاز ثبت نام کلاسهای متنوع قرآنی در مراکز قرآنی مردمی همدان، خبر داد.

  •  كارشناس امور قرآني اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان، از آغاز ثبت نام کلاسهای متنوع قرآنی در مراکز قرآنی مردمی همدان، خبر داد.

  •   پیامبر اسلام (ص): بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.

  • امام علی(ع): آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

     

  • امام صادق (ع):هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، عمرش طولانی میشود.

     

اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان

استعداد های قرآنی
 
تفسیر
آموزش تفسیر فرمت گواهینامه آموزش های ترجمه و تفسیر
 
حفظ تخصصی
آموزش تخصصی حفظ قرآن كريم ضمائم

فرمت گواهينامه حفظ   5 جزء

فرمت گواهینامه حفظ تک جزء فرمت گواهینامه حفظ سور منتخب
 
قرائت تخصصی
آموزش تخصصی قرائت 4-7 فرمت گواهینامه های آموزش قرائات 4-7
 
مفاهیم تخصصی
ترجمه و مفاهیم تخصصی فرمت گواهینامه آموزش های ترجمه و مفاهیم قرآن کریم