اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن کریم توسط موسسات وخانه های قرآن وعترت شهرستان رزن
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 نظر
219 بازدید


برگزاری جزءخوانی قرآن کریم توسط موسسات وخانه های قرآن وعترت شهرستان رزن
به گزارش اداره امورقرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان, اکبرشمسی دلربامتصدی امورقرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن ازبرگزاری مراسم جزء خوانی دراین شهرستان خبردادوگفت: بافرارسیدن ماه رمضان ماه نزول قرآن موسسات وخانه های قرانی تحت نظارت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن همچون سالهای گذشته به اقدام به برگزاری جزء خوانی قرآن کریم درسطح روستاها وشهرها می نمایند.
شمسی دلربادرادامه افزودعلاوه برروستاهای دارای خانه قران روستاهای فاقدخانه قرآن نیزباهمکاری اداره تبلیغات اسلامی توسط مبلغین اعزامی برنامه جزء خوانی قرآن برگزارمی نمایند.
وی درپایان گفت: ازدیگربرنامه های تشکلات وابسته به این اداره محافل انسی باقرآن وتفسیرقرآن کریم می باشد که هزینه برگزاری این برنامه های توسط اهالی وخودیاری مردمی تامین می گردد.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر