اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

ثبت درخواست تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت
سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
0 نظر
863 بازدید

بر اساس مصوبه جلسات بیست و سوم مورخ 93/4/7، بیست و چهارم مورخ 93/8/2 و بیست و پنجم مورخ 93/12/2 شوراي توسعه فرهنگ قرآني همچنين ابلاغ آئين نامه مربوطه به شماره دش/18905/93 مورخ 1393/12/24 از سوي رئيس محترم شوراي توسعه فرهنگ قرآني و به منظور ايجاد ساز وكار لازم براي هماهنگي دستگاه ها در اجراي ضوابط و مقررات تأسيس مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت عليهم السلام و حسن تعامل، هماهنگي و هم افزائي در انجام وظايف مصرّح و قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي و اتخاذ روشهاي مطلوب در عرصه ساماندهي مشاركتهاي مردمي و صدور مجوز و نظارت بر فعاليت هاي آنها، هيأت رسيدگي به امور مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت عليهم السلام كشور تشكيل شده است.

 

* وظایف و اختیارات هیأت
ماده 1 آیین نامه:
کلیه وظایف و اختیارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و تعیین ضوابط و نحوه حمایت از این مؤسسات به این هیأت واگذار می شود.

*ترکیب هیأت
ماده 2 آیین نامه:
1- معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت)
2- بالاترین مقام مسئول فعالیت های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی (نایب رئیس)
3- دو نفر از مدیران یا کارشناسان امور مؤسسات قرآن و عترت ( یک نفر از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر از سازمان تبلیغات اسلامی)
4- دو نفر نماینده از اتحادیه مؤسسات مردمی و تشکل های قرآن وعترت کشور
5- دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی یا نماینده تام الاختیار وی
6- یک نفر نماینده مشترک مراکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران
7- نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه
*ماده 5 آیین نامه:
از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، صدور مجوز هر گونه مؤسسه با موضوع فعالیت یا عنوان قرآن و عترت صرفاً توسط این هیأت انجام می شود.
* ماده 7 آیین نامه:
از زمان تشکیل هیأت، کلیه مؤسسات قرآن و عترت کشور موظفند طی یک سال نسبت به تعویض مجوز خود با پروانه فعالیت جدید و تطبیق فعالیت ها با دستور العمل های ابلاغی هیأت اقدام کنند. پس از اتمام مهلت قانونی، از فعالیت مؤسسات و مراکز فاقد مجوز موضوع این آیین نامه جلوگیری خواهد شد.

همچنین در جلسه بیست و پنجم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 93/12/2 محل استقرار دبیرخانه این هیأت، سازمان تبلیغات اسلامی تعیین گردیده است. هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در سی و پنجمین جلسه خود دستورالعمل اجرائی ضوابط و مقررات تأسیس، فعالیت و تغییرات مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت عليهم¬السلام و شیوه نامه های الحاقی را تصویب نموده و سامانه پیش رو بر اساس ضوابط فوق الذکر تهیه گردیده است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر