اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

باسمه تعالي

خانه هاي قرآن و عترت شهري و روستايي

 

سازمان دارالقرآن الکریم با استناد به اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامي و نیز بند 1 اساسنامه سازمان دارالقرآن الکریم، به موازات ساماندهي مشارکتهاي مردمي در عرصه صدور مجوز به مؤسسات قرآني، موضوع احیاء مکتب خانه ها را با تعریف و ساختاري ویژه و متناسب با اقتضائات و نیازهاي قرآني روز جامعه، تحت عنوان "خانه هاي قرآن و عترت شهري و روستائي" را در دستور کار قرار داده و از سال 1386 اقدام به راه اندازي و حمایت از آنها نمود. ساختاري که بحمدالله با اقبال کم نظیر آحاد مردم مواجه شده و این سازمان را براي ادامه راه ترغیب نمود.

با اين توضيح تعاريف زير در دستورالعمل مربوط به ساماندهي و صدور مجوز براي خانه هاي قرآن و عترت ارائه شده است:

خانه قرآن و عترت شهري:

تشکلی مردمی، تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی، به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های قرآن کریم و عترت (علیهم السلام)، توسط اشخاص حقیقی،  مطابق با مفاد دستور العمل مربوطه در شهرها تأسیس شده  و به صورت مستقل، غیر سیاسی و غیر تجاری اداره می شود.

خانه قرآن و عترت روستايي:

تشکلی مردمی، تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی، به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های قرآن کریم و عترت (علیهم السلام)، توسط اشخاص حقیقی، مطابق با مفاد این دستور العمل در روستاها تأسیس شده و به صورت مستقل، غیر سیاسی و غیر تجاری اداره می شود.