اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

باسمه تعالي

مؤسسات فرهنگي قرآنی و عترت عليهم السلام

مؤسسات فرهنگي قرآنی و عترت عليهم السلام محور ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و اهل­بيت عليهم السلام در جامعه و بستر اجرای سیاستهای قرآنی کشور هستند. اخلاص، تلاش و انگيزه مضاعف حركت ‌هاي مردمي در حوزه دين و امور قرآني غیر قابل انکار بوده و متضمن بقاء و استمرار فعالیتهای مربوطه است. با اين توضيح مؤسسه فرهنگي قرآنی و عترت عليهم السلام تشكلي است غير دولتي، با انگيزه غيرتجاري، غيرسياسي و غیر صنفی که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بر اساس شرايط مندرج در اين دستورالعمل تحت نظارت هيأت رسيدگي تأسيس شده و داراي ماهيت مستقل حقوقي بوده و هدف از ايجاد آن شناخت و ارتباط و انس با قرآن، تعمیم و تعمیق ایمان و تحقق آموزه­های قرآنی در رفتارهای فردی و اجتماعی و توسعه فرهنگ، معارف و آموزه‌هاي قرآن كريم و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم­السلام در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي و ترويجي و مديريتي بوده و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت عليهم­السلام به فعالیت می پردازد.

مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت عليهم­ السلام از جهت توزیع منافع مالی به دو نوع تقسيم مي‌شوند:

  1. مؤسسه غيرانتفاعي: مؤسسه‌اي است كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم سود بين اعضاء خود نباشد. در این مؤسسات  هیچ سودی به اعضاء مؤسسه تعلق نگرفته و هرگونه سود و ارزش افزوده اموال و دارائی مؤسسه، صرفاً در مسیر تحقق اهداف آن صرف خواهد شد.
  2. مؤسسه انتفاعي: مؤسسه فرهنگی قرآن و عترتی است كه مي­تواند نسبت به تقسيم منافع حاصل از فعالیت­های مؤسسه بين اعضاء خود يا غير اقدام نماید. در این مؤسسات، اعضاء می­توانند با فعاليت در مسير اهداف قرآنی مندرج در اساسنامه و در چارچوب اهداف و سياستهاي مؤسسات غير تجاري، سود حاصل از انجام فعالیتهای قرآنی و ديني را بین اعضاء مؤسسه – به نسبت مشارکت و سهام اعضاء- تسهيم نمایند.