اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

تربيت معلم تجويد
شرايط ثبت نام در تربيت معلم تجويد:

● شرايط اختصاصي:
دارا بودن گواهي پايان دوره ترجمه و مفاهيم قرآن كريم(سطح3) و قرائت قرآن كريم(سطح5) در گرايش تدوير يا تحقيق (مشروط به اينكه حداقل امتياز كسب شده در بخش تجويد و وقف و ابتدا-كتبي و شفاهي- 16 از 20 باشد.) يا قبولي در آزمون‌هاي ورودي معادل
◙ تذكر1: داوطلباني كه از زمان صدور گواهينامه ايشان بيش از 2 سال سپري شده باشد مي‌بايست در آزمونهای معادلِ آزمونهاي پاياني (دوره‌هاي قرائت قرآن كريم (سطح 5) شركت نمايند.
◙ تذكر2: داوطلبان شركت در اين دوره كه پيشتر موفق به اخذ گواهينامه تربيت معلم روخواني و روانخواني قرآن كريم شده‌اند، با ارائة گواهينامة مربوطه از شركت در كلاس دروس: "فنون معلمي و روانشناسي تربيتي"(معاف بودن در اين درس مخصوص افرادي است كه اين دوره را از سال 1388 به بعد گذرانده‌اند) و "احكام عمومي و احكام قرآني" معاف بوده و نمرات كسب شده توسط ايشان در دوره‌هاي مربوطه در دروس فوق بهمراه دروس "اخلاق و تربيت اسلامي(اخلاق معلمي)" و "آشنايي با علوم قرآني" لحاظ خواهد شد.
◙ تذكر3: در شرايط مساوي، اولويتها بر اساس ملاكهاي زير تعيين مي‌گردد:
1-دارا بودن سابقه تدريس در دوره های قرائت قرآن‌كريم.
2- دارا بودن گواهي‌نامه های فوق الذکر(ترجمه و مفاهیم(سطح3) و قرائت (سطح5)
3- مدرك تحصيلي بالاتر.
4- دارا بودن رتبه‌هاي ممتاز (در مسابقات قرآني از جمله بين‌المللي، كشوري و استاني).
5- دارا بودن محفوظات قرآني.: